Технология Проекти Изпълнени обекти Цени
Изпълнени обекти на сглобяеми къщи УНИЕКОХАУС
Бунгало 26м2 с рампа за хора с увреждания.
Детска къща - къща за игра на деца.
Сглобяема сграда Униекохаус с. Каменар 2016г.
Сглобяема сграда Униекохаус 45м2 с. Новоселец 2015г.
Офис сграда 36м2 град Ямбол 2015г.
КЪЩА УНИЕКОХАУС 122 - Къщи за работници в село Оризово - 4броя.
КЪЩА УНИЕКОХАУС 135 - град Свиленград.
КЪЩА УНИЕКОХАУС 70 село Приселци.
КЪЩА УНИЕКОХАУС 50 Сгради за обслужване при Национален Археологичен резерват Кабиле - с. Кабиле.
КЪЩА УНИЕКОХАУС 135 Faye-d'Anjou, Франция.
КЪЩА УНИЕКОХАУС. ГР. МОНТАРЖЕ(FR), ЕТАЖ 1 МАГАЗИН - 320кв.м, ЕТАЖ 2 АПАРТАМЕНТ - 140кв.м
КЪЩА УНИЕКОХАУС 65 ГР. СЛИВЕН
КЪЩА УНИЕКОХАУС 70 село КОЗАРЕВО
КЪЩА УНИЕКОХАУС 137 село БИСТРИЦА
КЪЩА УНИЕКОХАУС 100 ГР. ЯМБОЛ
КЪЩА УНИЕКОХАУС 70 село МАЛКА ВЕРЕЯ
КЪЩА УНИЕКОХАУС 172 ГР. ВУЛПЕ, ФРАНЦИЯ.
КЪЩА УНИЕКОХАУС 30 ГР. ЯМБОЛ.
КЪЩА УНИЕКОХАУС 62 село КАЗАНКА.
КЪЩА УНИЕКОХАУС 20 ГР. НОВА ЗАГОРА.